Rekisterinpitäjä

Pekan Sähkökiituri

1831359-0

c/o Pekka Valkeapää Snellmaninkatu 5 C 46, 53100 LAPPEENRANTA

0400553610

pekkavalkeapaa@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Valkeapää

Snellmaninkatu 5 C 46, 53100 Lappeenranta

0400553610

pekkavalkeapää@gmail.com

Rekisterin nimi

Pekan Sähkökiituri:n Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a) Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito.

b) Pekan Sähkökiituri:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus.

c) Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen.

d) Markkina- ja muut tutkimukset.

e) Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

a) Yritystiedot:

-yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat.

b) Henkilötiedot:

– etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot.

c) Markkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

a) Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla).

b) Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin

c) Bisnode b-to-b -yritysrekisteri, Suomen Asiakastieto.

d) Pekan Sähkökiituri työntekijöiden lisäämät kontaktit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

a) Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.

b) Pekan Sähkökiituri:lla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

a) Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a)Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b)Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.